Kunskapsbas
Se Svensk TV! > Se Svensk TV! Kundtjänst > Kunskapsbas

Sök hjälp:


Felkod 789, eller "ett fel uppstod i säkerhetsskiktet"

Lösning

Obs! Om du får detta fel och din internetleverantör är Axartel i Spanien, vänligen läs även informationen i Denna artikel i Kunskapsbasen

Nyare system (Windows 8.1 och 10), ger tyvärr ingen felkod, utan detta fel ger felmeddelanden typ "ett fel uppstod i säkerhetsskiktet" eller "the security layer enconuntered a processing error during initial negotiations", men det är samma fel som tidigare gav felkod 789.

(Om du använt vårt Konfigurationsprogram för att skapa anslutningen, och inte konfigurerat manuellt, se punkterna längst ner i denna artikel.)

Felkod 789 för en nyskapad anslutning, som inte skapats med vårt konfigurationsprogram, innebär nästan alltid att "PreShared Key" (Delad Nyckel) är felaktigt angiven.
I vissa system kallas denna "Secret" eller "Shared Secret".

Kontrollera ditt välkomstmeddelande (där du fick användarnamn/lösenord samt serverinformation för VPN-servrarna) för rätt Nyckel att använda. Nyckeln börjar alltid på "vpn_". 
Om man kopierar/klistrar in från välkomstmeddelandet, är det lätt att få in ett mellanslag före eller efter.

För att ändra delad nyckel: (Windows 10)

 1. Klicka på Windows-knappen, längst ner till vänster på skrivbordet.
 2. Klicka på kugghjulet ("inställningar"). 
 3. I fönstret som öppnas, Klicka på "Nätverk och Internet".
 4. I menyn till vänster, klicka på "VPN".
 5. Klicka på den anslutning du har problem med, och sen "Avancerade alternativ"
 6. I fönstret som öppnas, klicka på "Redigera".
 7. Ange rätt nyckel i fältet "I förväg delad nyckel", och klicka på "Spara".

För att ändra delad nyckel: (Windows 7)

 1. Högerklicka på nätverksikonen i Windows aktivitetsfält (nere till höger bredvid klockan), och välj "Öppna Nätverks- och Delningscenter".
 2. I fönstret som öppnas, i vänstra kolumnen, klicka "Ändra Inställningar för ett Nätverkskort".
 3. Då visas alla anslutningar som ikoner, inklusiver SeSvenskTV-anslutningen.
 4. Högerklicka på denna, och välj "Egenskaper".
 5. I rutan som öppnas, klicka på fliken "Säkerhet".
 6. Klicka på kanppen "Avancerade Inställningar".
 7. Se till att alternativet "Använd en nyckel som delats i förväg" är markerat, och i fältet för nyckel ange den delade nyckeln (från välkomstmeddelandet). Varning! Se till att det inte kommer in något mellanslag eller annat tecken före eller efter!

Tryck OK för att spara, och OK igen för att stänga egenskapsrutan.
Prova sen att ansluta igen. 

 

Om det ändå inte fungerar, eller om du använt vårt konfigurationsprogram för att skapa anslutningen, kontrollera följande:

 1. Starta om din router, och prova igen.
 2. Deaktivera Tredjeparts-brandvägg och antivirus, och prova igen
 3. Om det ändå inte fungerar, kontrollera om din router har en "VPN passthrough" option, och se till att den är aktiverad.
 4. Om det ändå inte fungerar, kontrollera om din router har "SPI Firewall", och deaktivera den.
Vissa nätverk, t.ex på vissa hotell, eller nästan alla företagsnät, fungerar inte med VPN då detta är blockerat, eller inte konfigurerat, i nätets routrar. I dessa fall kan man behöva titta på de andra alternativ, Proxy eller SmartDNS, som vi erbjuder för att använda våra tjänster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade artiklar Felkod 868
Deaktivera IPv6
Felkod 619
Rensa Cookies & Cache i Webbläsare & Appar
Jag har Android, och får felmeddelande "Frånkopplad" eller "Misslyckades"
Artikeldetaljer
Artikel-ID: 4
Kategori: Vanliga Problem

 
« Gå tillbaka

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid