Kunskapsbas
Se Svensk TV! > Se Svensk TV! Kundtjänst > Kunskapsbas

Sök hjälp:


Felkod 868

Lösning

Felkod 868 betyder ofta att du angett en felaktig VPN-serveradress. Detta händer bara om du konfigurerat anslutningen manuellt. Om du använt vårt Konfiguationsprogram för att skapa anslutningen, se punkt 2 nedan.

 

1.  Kontrollera epostmeddelandet "Din Anslutningsinfo för SeSvenskTV.com" för korrekt serveradress att använda. Korrekt adress är alltid i formatet "landskod.sstv.se". (För servrar i Sverige, för att erhålla Svensk IP-adress, innebär detta alltså att adressen är "se.sstv.se". För andra lönder finns motsvarande adress.)

För att ändra serveradress i Windows Vista, 7 och 8, högerklicka på den anslutning du skapat och välj "Egenskaper". 

(I Windows 8.1: Högerklicka på nätverksikonen och välj "Nätverks- och Deliningscenter", Klicka "Ändra inställningar för Nätverkskort" i vänstra kolumnen. I listan som visas högerklicka på "SeSvenskTV"-anslutningen och välj "Egenskaper".)

I första fliken i fönstret som öppnas står serveradressen. Ange korrekt adress, och klicka "Ok" för att spara.

 

2.  Om du använt vårt konfigurationsprogram för att skapa anslutningen och/eller det har fungerat tidigare, så är det något problem med den DNS din dator använder, som inte översätter Internetadresser korrekt.  Om du startar om både din dator och din router, så brukar det börja fungera igen.

 

 

 

 

 

Relaterade artiklar Felkod 789, eller "ett fel uppstod i säkerhetsskiktet"
Deaktivera IPv6
Jag har Mac OS X eller iOS, och får felet "L2TP-VPN-servern svarade inte"
Hur man "Pingar"
Jag har Android, och får felmeddelande "Frånkopplad" eller "Misslyckades"
Artikeldetaljer
Artikel-ID: 23
Kategori: Vanliga Problem

 
« Gå tillbaka

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid