Kunskapsbas
Se Svensk TV! > Se Svensk TV! Kundtjänst > Kunskapsbas

Sök hjälp:


Jag har Mac OS X eller iOS, och får felet "L2TP-VPN-servern svarade inte"

Lösning

Om du har Mac OS eller iPhone/iPad och får felmeddelandet "L2TP-VPN-servern svarade inte", så kontrollera följande:

1. Om anslutningen är nyskapad, och konfigurerad manuellt, (inte med vårt konfigurationsskript), kontrollera att "Hemlighet" är rätt angiven, dvs "vpn_se-sec2012" (utan citattecken) eller motsvarande Hemlighet för den server du försöker ansluta till - se konfigurationsinstruktionen. (Kolla också så det inte kommit in något mellanslag före eller efter.)
Om anslutningen är nyskapad och manuellt konfigurerad, så är detta den absolut vanligaste orsaken till detta fel. 

2. Om anslutningen är nyskapad, och konfigurerad manuellt, (inte med vårt konfigurationsskript), kontrollera att Serveradress är korrekt angiven  - se konfigurationsinstruktionen.

3. Om det är första gången du försöker ansluta på den plats du befinner dig, kontrollera om din router har en inställning för "VPN Passthrough". I så fall ska denna vara aktiverad. (Ibland finns det flera olika - då måste de vara aktiverade för "IPSec" och för "L2TP".)

4. Starta om din router. Om anslutningen fungerat tidigare, och man inte ändrat något i sin konfiguration, är detta det som oftast hjälper. Det händer ibland att routrar hamnar i ett läge där inte VPN kommer igenom.

5. Prova en alternativ serveradress. Det kan vara avbrott någonstans på Internet, på vägen till den server din enhet försöker ansluta till. Normalt ansluter enheten slumpvis till någon av våra datacentraler, beroende på var det är lägst belastning, men du kan välja central att ansluta till via adresserna nedan. Eftersom trafiken går olika vägar genom Internet till de olika datacentralerna, kan det hjälpa att kringgå problemet.
Alternativa serveradresser (för Svensk IP) är:

  • se1.sstv.se
  • se2.sstv.se
  • se3.sstv.se
  • se4.sstv.se
  • se7.sstv.se

På Mac-datorer kan du ändra serveradress även om du använt vårt konfigurationsskript för att skapa anslutningen, men på iPhone/iPad måste du använda ett av de alternativa script som finns listade i konfigurationsinstruktionen, för att skapa separata anslutningar till olika servercentraler.

(Om du har detta problem när du försöker ansluta till någon annan än våra Svenska servrar, vänligen kontakta oss för alternativa adresser.)

 

Obs att om du är ansluten via ett Hotellnät eller företagsnätverk, så är ofta VPN blockerat i dessa nätverk. Det färekommer även ibland hos mindre Internetleverantörer, och "Community"-nätverk.
I dessa fall, (förutom företagsnätverk), fungerar det dock oftast att använda något av alternativen "Alternativ VPN" eller "Proxy" i stället för standard VPN.

Relaterade artiklar Jag har Android, och får felmeddelande "Frånkopplad" eller "Misslyckades"
Byta servercentral
Bandbreddsproblem, buffring, avbrott
Felkod 868
Felkod 789, eller "ett fel uppstod i säkerhetsskiktet"
Artikeldetaljer
Artikel-ID: 21
Kategori: Vanliga Problem

 
« Gå tillbaka

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid