Kunskapsbas
Se Svensk TV! > Se Svensk TV! Kundtjänst > Kunskapsbas

Sök hjälp:


Jag har Mac OS X eller iOS, och får felet "L2TP-VPN-servern svarade inte"

Lösning

Om du har Mac OS X och får felmeddelandet "L2TP-VPN-servern svarade inte", så kontrollera följande:

1. Att "Hemlighet" är rätt angiven in dina VPN-inställningar, dvs "vpn_se-sec2012" (utan citattecken) eller motsvarande Hemlighet för den server du försöker ansluta till - se konfigurationsinstruktionen. (Kolla också så det inte kommit in något mellanslag före eller efter.)
Om anslutningen är nykonfigurerad, så är detta den absolut vanligaste orsaken till detta fel. 

2. Att Serveradress är korrekt angivet  - se konfigurationsinstruktionen.

3. Om din router har en inställning för "VPN Passthrough". I så fall ska denna vara aktiverad. (Ibland finns det flera olika - då måste de vara aktiverade för "IPSec" och för "L2TP".)

4. Starta om din router. Om anslutningen fungerat tidigare, och man inte ändrat något i sin konfiguration, är detta det som oftast hjälper. Det händer ibland att routrar hamnar i ett läge där inte VPN kommer igenom.

 

Obs att om du är ansluten via ett Hotellnät eller företagsnätverk, så är ofta VPN blockerat i dessa nätverk. Det färekommer även ibland hos mindre Internetleverantörer, och "Community"-nätverk.
I dessa fall, (förutom företagsnätverk), fungerar det dock oftast att använda alternativet "Proxy" i stället för VPN.

 

Relaterade artiklar Felkod 789, eller "ett fel uppstod i säkerhetsskiktet"
Bandbreddsproblem, buffring, avbrott
Felkod 619
Felkod 628
Problem vi Betalning
Artikeldetaljer
Artikel-ID: 21
Kategori: Vanliga Problem

 
« Gå tillbaka

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid