Kunskapsbas
Se Svensk TV! > Se Svensk TV! Kundtjänst > Kunskapsbas

Sök hjälp:


Jag har Android, och får felmeddelande "Frånkopplad" eller "Misslyckades"

Lösning

Om du har Android och får felmeddelandet "Frånkopplad" eller "Misslyckades", så kontrollera följande:

1. Att "I förväg delad nyckel för IPsec" är rätt angiven in dina VPN-inställningar, dvs "vpn_se-sec2012" (utan citattecken) eller motsvarande Hemlighet för den server du försöker ansluta till - se konfigurationsinstruktionen. (Kolla också så det inte kommit in något mellanslag före eller efter.)
Om anslutningen är nykonfigurerad, så är detta den absolut vanligaste orsaken till detta fel. 

2. Att Serveradress är korrekt angivet  - se konfigurationsinstruktionen.

3. Starta om din enhet. Ibland behövs detta för att anslutningen skall börja fungera. (Eller börja fungera igen, om den fungerat tidigare.)

4. Starta om din router. Om anslutningen fungerat tidigare, och man inte ändrat något i sin konfiguration, är detta det som oftast hjälper. Det händer ibland att routrar hamnar i ett läge där inte VPN kommer igenom.

5. Om din router har en inställning för "VPN Passthrough". I så fall ska denna vara aktiverad. (Ibland finns det flera olika - då måste de vara aktiverade för "IPSec" och för "L2TP".)

 

Obs att om du är ansluten via ett Hotellnät eller företagsnätverk, så är ofta VPN blockerat i dessa nätverk. Det färekommer även ibland hos mindre Internetleverantörer, och "Community"-nätverk.
I dessa fall, (förutom företagsnätverk), fungerar det dock oftast att använda något av alternativen "Alternativ VPN" eller "Proxy" i stället för standard VPN.
Mobilnätet rekommenderar vi normalt inte att använda alls.

 

Relaterade artiklar Jag har Mac OS X eller iOS, och får felet "L2TP-VPN-servern svarade inte"
Felkod 789, eller "ett fel uppstod i säkerhetsskiktet"
Felkod 619
Felkod 868
Bandbreddsproblem, buffring, avbrott
Artikeldetaljer
Artikel-ID: 38
Kategori: Vanliga Problem

 
« Gå tillbaka

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid