Kunskapsbas
Se Svensk TV! > Se Svensk TV! Kundtjänst > Kunskapsbas

Sök hjälp:


Fungerar det från...

Lösning

Vi får ofta frågor från potentiella kunder, som undrar om det går att använda vår tjänst från XXXX (välj valfritt land.

Svaret är JA. Vår tjänst fungerar att använda från i stort sett hela världen. Undantaget möjligen Nordkorea och dylika länder. Kina fungerar det från.

Detta är i princip. Rent praktiskt krävs det att du har en tillräckligt bra internetuppkoppling för att både upprätthålla VPN-uppkopplingen, och streama video från Sverige. Så anslutningen från Sverige till dig måste vara bra nog, inte bara din lokala anslutning.

Som en vägledning, om du går till Bredbandskollen och testar din hastighet:

http://bredbandskollen.se

Om du då får minst 3 Mbit till den plats som du ska använda tjänsten, så fungerar det oftast utan större problem. Får du mindre än 3 Mbit men över 1 Mbit, fungerar det oftast ok via "SmartDNS", medan VPN kan få problem med buffring och liknande.
Detta är dock inget vi kan garantera, eftersom det är många faktorer inblandade. Man måste också vara medveten om att hastigheten från Sverige kan variera med tiden på dygnet eller dag i veckan, beroende på användningen av internet i det land du är i, och den ISP du har. 

För att använda VPN är det också viktigt att man har en stabil anslutning, och det kan man kolla med tjänsten http://PingTest.net 
När man testar via pingtest.net bör "jitter" ligga under 5ms - helst inte mer än 1-2ms - för att VPN ska fungera bra. Detta om man kör från en testserver i *Sverige*, inte bara lokalt.
(Pingtest.net använder Java, och webbläsaren kan behöva fråga om du accepterar att Java körs, innan testen kan göras.)
Har man högre jitter rekommenderar vi i första hand att använda SmartDNS i stället för VPN. (För närvarande är SmartDNS bara tillgängligt för våra tjänster för "Svensk IP".)

 

Fotnot: Att använda vår hastighetstest ovan förutsätter att den tjänst du är intresserad av är vår Svenska tjänst. Om du är intresserad av de VPN-tjänster vi har för att ansluta till andra länder som Nrge, Danmark, Finland, USA eller Storbritannien, rekommenderar vi http://Speedtest.net/ och att man väljer en testserver i det land man vill ansluta till.

Se även:

 

 

Relaterade artiklar Vilken tjänst ska jag köpa?
Hur fungerar det?
Kan jag använda tjänsten med en...
Bandbreddsproblem, buffring, avbrott
Byta servercentral
Artikeldetaljer
Artikel-ID: 2
Kategori: Frågor före köp

 
« Gå tillbaka

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid