Kunskapsbas
Se Svensk TV! > Se Svensk TV! Kundtjänst > Kunskapsbas

Sök hjälp:


Hur fungerar det?

Lösning

Vi har tre olika typer av tjänster; VPN, Proxy och "SmartDNS". 

VPN-tjänsten ingår i alla kontotyper. Vad den gör, är att den tar din befintliga internetanslutning och "flyttar" den virtuellt till Sverige. (Eller det land du köpt tillgång till.)  Det blir alltså i princip som om du har en Svensk internetleverantör. 
(Men du måste fortfarande ha en internetanslutning i det land du befinner dig i, för att ansluta dig till vår tjänst.)
Vår VPN-tjänst är dessutom optimerad för att ge bästa bandbredd för strömmande video, med servrar i de bästa servercentralerna med bästa anslutning ut i världen, och begränsat antal användare på varje fysisk server, för att garantera tillräcklig bandbredd till varje användare. Enda begränsningen är din lokala anslutning och - det som normalt är flaskhalsen - bandbredden mellan din Internetleverantör och Sverige.

Proxy ingår också i alla kontotyper, och fungerar på liknande sätt som VPN för tt "flytta" din internetanslutning, så det ser ut som om du är i Sverige. Proxy använder ingen krypterad "tunnel" så som VPN använder, och lämpar sig bättre än VPN om man har en långsam och/eller instabil internetanslutning, eller befinner sig långt från Sverige.

"SmartDNS"-tjänsten ingår för närvarande i abonnemang för att få Svensk IP-adress/Se Svensk TV, men ännu inte för de tjänster vi erbjuder för att få tillgång till andra länder än Sverige,
"SmartDNS" gör att din internetanslutning fungerar som vanligt, och det är ingen anslutning som måste kopplas upp och ner varje gång man använder den. Enda skillanden är att när nu besöker någon av de Play-tjänster som ingår, så skickas nyckeldata via speciella Servrar, så det ser ut som om du är i Sverige. Själva videoströmmen skickas dock oftast direkt till dig, så det blir inga bandbreddförluster alls, som det kan bli med VPN. Skillnaden är störst om du har en långsam eller instabil anslutning.

Vi tillhandahåller ingen TV-tjänst i sig själv, utan du använder de vanliga Webb-TV tjänsterna, såsom SVT Play, TV4 Play, etc. I och med att du genom vår tjänst har en Svensk internetanslutning, så blockeras inte program som annars inte går att se utanför Sverige.

OBS att tjänsten endast ger möjlighet att se innehåll som annars är blockerat i utlandet. Den ger inte tillgång till "Premium" eller Betaltjänster. För detta måste man ha ett abonnemang med respektive site.

 

 

Se även:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade artiklar Vilken tjänst ska jag köpa?
Kan jag använda tjänsten med en...
Fungerar det från...
Bandbreddsproblem, buffring, avbrott
Play-tjänsten säger jag är utomlands
Artikeldetaljer
Artikel-ID: 18
Kategori: Frågor före köp

 
« Gå tillbaka

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid