Kunskapsbas
Se Svensk TV! > Se Svensk TV! Kundtjänst > Kunskapsbas

Sök hjälp:


Konfigurationsinstruktioner

Lösning

Du finner instruktioner för alla normala typer av system vår Kundpanel:

https://kp.sstv.se/

Du behöver ditt användarnamn och lösenord för att se instruktionerna.
Se ditt välkomstmeddelande "Din Anslutningsinfo för SeSvenskTV.com" för användarnamn/lösenord att använda. Om du inte fått detta meddelande, se din SPAM/Skräpbrevlåda.
Om du har förlorat det, kan du få informationen skickad igen via länken "Förlorad Inloggning" i Kundpanelen:

https://kp.sstv.se/ 

 

Relaterade artiklar Felkod 691
Förlorad inloggning VPN, Proxy eller SmartDNS
Ej mottagit/glömt inloggningsuppgifter
Förnya abonnemang
Felkod 789, eller "ett fel uppstod i säkerhetsskiktet"
Artikeldetaljer
Artikel-ID: 9
Kategori: Komma igång

 
« Gå tillbaka

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid