Kunskapsbas
Se Svensk TV! > Se Svensk TV! Kundtjänst > Kunskapsbas

Sök hjälp:


Ej mottagit/glömt inloggningsuppgifter

Lösning

Om du har gjort en beställning och betalningen har gått igenom, men du inte har mottagit något epostmeddelande med dina inloggningsuppgifter, så kolla i första hand i din skräp-postkatalog in din eposttjänst.

Speciellt Hotmail och Yahoo är hopplösa på att filtrera legitima epostmeddelanden som SPAM, men det händer även med andra eposttjänster och system.
Om du har Hotmail, MSN eller Live.com/.se så rekommenderar vi starkt att använda någon annan andress i stället, eftersom meddelanden till dessa tjänster alltför ofta försvinner helt.
Ändra i så fall epostadress i din profil i beställningsystsemet, och begär sedan uppgifterna skickade igen via länken nedan.

Meddelandet med dina inloggningsuppgifter och länk till konfigurationsinstruktioner har ärendemeningen "Din Anslutningsinfo för SeSvenskTV.com", och skickas från epostadressen "order@sesvensktv.com".

KONTROLLERA OCKSÅ ATT DEN EPOSTADRESS NI REGISTRERAT VERKLIGEN ÄR KORREKT! Det händer inte sällan att vi får tillbaka epostmeddelanden med "Mottagare okänd" pga att man råkat skriva ett tecken fel, eller råkat ange .se i stället för .com eller liknande fel. Om du angett fel epostadress, ändra först detta i ditt konto till den korrekta, och använd sedan nedanstående länk för att få informationen skickad till den korrekta adressen.

Du kan få uppgifterna skickade igen automatiskt, via formuläret "Skicka Inloggningsinfo" på startsidan i Kundpanelen

https://kp.sstv.se/

 

 

 

Relaterade artiklar Förlorad inloggning VPN, Proxy eller SmartDNS
Konfigurationsinstruktioner
Felkod 868
Artikeldetaljer
Artikel-ID: 19
Kategori: Abonnemangsfrågor

 
« Gå tillbaka

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid