Nätverksproblem i Europa

Stora nätverksproblem nere i Europa idag. Vi ser mycket paketförluster (data som inte kommer fram) och höga svarstider till många destinationer ute i Europa.
Vi har inga närmare besked om orsaken eller hur lång tide det kan komma att pågå, då detta inte främst påverkar de nät vi direkt är anslutna till, utan andra nät som våra nätverksleverantörer i sin tur är anslutna till.

VPN påverkas också mycket negativt av just den typen av problem, eftersom mycket mer bandbredd då går åt till att upprätthålla själva VPN-tunneln, så om din anslutning går via ett påverkat nätverk, så kan det hända att det fungerar dåligt.
SmartDNS fungerar bättre, men påverkas också i större eller mindre grad av detta problem.
Vi håller på att försöka få lite mer info om vad som händer från våra nätverksleverantörer, men problemet ligger inte direkt hos dem, utan andra nät som de i sin tur är anslutna till.