Problem från Spanien (Telefonica) – Löst

För närvarande är det problem att nå våra Svenska servrar från Spanien. (Telefonica/Movistar.)

Detta är uppenbarligen på grund av ett fel i Telefonica/Movistars nätverk, vilket påverkar åtkomst inte bara till våra servrar i Sverige, utan även andra platser på internet i diverse länder.
Omfattningen på felet gör att det verkar vara en avgrävd större fiberkabel någonstans.
Tyvärr ligger detta problem helt utom vår kontroll, och våra servrar är nåbara från resten av världen.
Vi har heller ingen information hur lång tid detta kommer att pågå.

Uppdatering:  Problemet varade i ca 2½ dygn, men verkar nu åtgärdat av Movistar.